Sortiment > Čerpadel

Výrobci čerpadel

www.wilo.cz

WILO Praha s.r.o.
Společnost WILO AG je jedním z hlavních výrobců čerpadel a čerpacích systémů pro vytápěcí, chladicí a klimatizační techniku, pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod.

www.grundfos.cz

GRUNDFOS
Kvalita je klíčová u všech výrobků Grundfos. To nás nutí se zaměřovat na konstrukci a design a věnovat zvláštní péči výběru materiálů a výrobních metod. Většinu komponentů vyrábíme sami při zajišťování vysoké produktivity a zdravotně nezávadného pracovního prostředí – jak uvnitř tak i vně Grundfosu.

Copyright © Vodo Topo Keramika 2008 | Web by Mich@el